به نام خدا

سلام

ما خودمان می خایم بریم سربازی اینا مارا نمی برن

دیگه اینجورشو ندیده بودیم

بعد 6 ماه ما را بردن پادگان – پادگان می گه جا نداریم و ما را پس فرستادن

اخه مگه مرض دارید

اگه نیرو زیاد دارید

اگه احتیاج به اینهمه سرباز بیچاره ندارید

اگه پادگان هاتون پر سربازه و دیگه ظرفیت نداره

خوب مدت دوره سربازی و کم کنید

چرا مردم و الاف می کنید

می ترسید مدت سربازی و کم کنید و اینهمه جوون بریزن تو جامعه و از شما کار بخان ؟؟؟؟؟؟به این دلیل ما رو می برید سربازی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شما ما رو سربازی نبرید ما 2 سال دنبال کار نمی ریم می ریم دنبال گردش و تفریح

باشه؟

خداحافظ