به نام خدا

سلام

بعد از علی دایی – حمید استیلی اومد اما باز پرسپولیس می بازه و بساط خنده و شادی ما رو جور می کنه

اینجاست که بار دیگر مجبورم شعر زیر را به هواداران تیم سوراخ پرسپولیس تقدیم کنم

تیم تو

تیم تو

تیم تو

این بود تیمت

خاک بر سرت

خداحافظ