به نام خدا

سلام

محمود زمانی بیشتر روزنامه ایران  و می خونه – اخیرا روزنامه ایران مجله ای داد دست مردم به نام خاتون

خیلی سیاسیون  به این مجله اعتراض کردن که چی

مثلا تو این مجله گفتن چادر رنگی هم میشه پوشید

یا احمدی نژاد با گشت ارشاد به این صورت مخالفه...

ببینید محمود زمانی چی میگه و اینا چی می گن

محمود زمانی میگه بهتر هر کی و ازاد بزاریم هرچی دوست داره بپوشه

اینا می گن چادر قهوه ای روشن هم بده زشته قباهت داره  باید همون چادر سیاه رو سر کرد

نمی دونم

جالب اینه که همه بهم می پرن

گویا روزنامه کیهان هم که طرفدار احمدی نژاد است بد جور با این نشریه مخالفت کرده

الان اصلاح طلبی که نداریم – برای خالی نبودن عریضه اصولگرایان به جون هم افتادن

عاقبت مردم و خدا بخیر کنه

خداحافظ