به نام خدا

سلام

مترو فواید زیادی داره و جدیدا هر جنسی بخواید از نوع مجازش و می یارن تو مترو می فروشن که البته کاره خوبیه و مردم استقبال می کنن

چندین بار تو مترو بچه های 3 – 4 – 5 -6 -7 -8 ساله رو دیدم که دارن جنس می فروشن

باورتون نمیشه بعضی هاشون انقدر خوشکل و ناناز و معصوم و با حالن که ادم اصن روش نمیشه به صورت شون نگاه کنه ادم خجالت میکشه به صورتشون نگاه کنه  و نتونه کمکشون کنه

مملکت به این ثروت مندی که 1 آقاه 3000 میلیارد تومن وام می گیره داریم بعد 1 بچه 3 – 4 ساله صبح تا شب جای تفریح و بازی باید تو مترو سرپا وایسه و فال بفروشه

1 بار با محمود زمانی تو مترو بودم 1 پسر 4 ساله اومد و از محمود زمانی خاست  بادبادک ازش بخره محمود زمانی که مونده بود چکار کنه اولین باری بود که می دیدم محمود زمانی کم آورده من 1 فال خریدم و محمود زمانی 1 کتاب داستان بچه گونه که برای کسی خریده بود رو داد به پسره

پسره بدونه اینکه حرفی بزنه پولو کتابو گرفتو رفت – محمود زمانی م 3-4 ساعت همش تو فکر اون پسر بود

بعدا به من گفت کاش می تونستم سرپرستی بچه هه رو قبول کنم

حیف که توفیق نداشت

خداحافظ