به نام خدا

سلام

احمدی نجاد برای بار هفتم به نیویورک و سازمان ملل رفت و سخنرانی کرد و بار دیگر نمایندگان کشور های سلطه گر و کشور های پاچه خوار آمریکا به عنوان اعتراض به سخنان رییس جمهور ما سالن مجمع سازمان ملل را ترک کردن

سخنان احمدی نجاد باز درست بود و حرف دل خیلی از آدم های دنیا است اینکه امریکا کشوری غاصبه که به هرجا عشقش بکشه لشکر می کشه رو همه می دونن

اینکه اسراییل به زور توپ و تانک و زر و زور ولابی هنوز پا برجاست رو همه می دونن

اینکه 11 سمپتامبر مشکوک بود رو همه می دونن

اینکه امریکا پول های ایران و پس نمی ده و 30 سال ه جمهوری اسلامی و تحریم کرده و باز همه می دونن

و ...

اما نکته مهمی که رییس جمهور نمی دونه یا خودشه زده به کوچه علی چپ که مثلا نمی دونه اینه که

امریکا قولدوره

قولدوره جهانه

درسته ایران هم قوی است چرا که اگه نبود تا حالا امریکا حمله کرده بود اما امریکا قولدره

مهم نیست چی درسته چی غلطه – مهم اینه قولدور دنیا چی می گه

اینکه دکتر احمدی نجاد انتظار داره قولدر جهان از 1 قدرت جدید منطقه ای خط بگیره و یا از 1 قولدور توقع داشته باشیم منطقی باشه و گوش به حرف ما بده کاری عبث و بیهوده است.

همین

خداحافظ