به نام خدا

سلام

رییس قوه قضایی گفته 3000 میلیارد اختلاس نشده 1700 میلیارد بوده

اضافه کرده چه معنی داره قبل اینکه جرم ثابت بشه اخبارش رسانه ای بشه

گفته بابا جان ذهن مردم جامعه رو جریحه دار نکنید حالا اتفاقیه که افتاده نباید مردم با خبر شن که

گفته بزارید جرم ثابت شه عینه 1000 ها اختلاس گر دیگه خودمون پدر اختلاس گر و در می یاریم و به مردم معرفی می کنیم عینه 1000 پرونده قبلی

من از طرف محمود زمانی بگم که محمود زمانی گناه نداره و اخبار منتشر شده در روزنامه های رسمی کشور همچون روزنامه ایران رو بازتاب می ده

خداحافظ