به نام خدا

سلام

دکتر قالی باف شهردار تهران نیز 1 نظامی بود و تو پلیس 1 مقام بلند مرتبه داشت 1 روز صبح که پاشودیم روزنامه ها نوشتن که که قالی باف رییس پلییس تهران استعفا داده

سال 86 اینا بود

همه تعجب کردن که چرا قالی باف شغل به این خوبی رو رها کرده

تا اینکه محمود زمانی که فکر سیاسی بازی داره خطاب به جمع گفت : حتما این قالی بافت شغل بهتری پیدا کرده که رییس پلییسی رو رها کرده و ادامه داد نظام مدیرییتی در ایران مثل 1 دایره بسته است

یعنی 1 عده محدودی مدیرهستن و هی هی جای این مدیر ها با هم عوض میشه

ولی نه کسی می تونه به این دایره بسته مدیریت وارد شه و نه کسی از این دایره خارج میشه

طرف تا زنده است یا نماینده مجلسه یا مدیره فلان بانکه یا مدیر فلان شرکته یا ...

خلاصه به ماه نرسید که قالی باف شد دکتر قالی باف و شد شهردار تهران!!!!!!!!!!!!!

خوشبحاله افراد این دایره مدیریت

که همیشه شغل عوض می کنن و هی هی شغل و درامد هاشون بیشتر میشه

خداحافظ