به نام خدا

سلام

در روایت است که این آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی رفته کانادا و داره خوش می گذرونه و بر هم نمی گرده

اما شنیده شده اسم این فراری محمودرضا است. همان تور که در جریان هستید اسم افراد کمی محمودر ضا است و مدیر بلاگ ما (محمود زمانی ) در عجب است که چرا همین چند تا محمود ضا که داریم همه دزد و قاچاقچی و فراری از آب در آمدن

البته نا گفته نماند که من خود به شخصه تابلو اسم کوچه ای را دیدم که به نام شهید محمودرضا ... بود

که محمود زمانی بلاگ ما بیشتر شبیه اون شهید است تا این دزد ها و فراری ها

خداحافظ