به نام خدا

سلامون علیکم

به حق چیزای نشنیده

در اخبار اومده که خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی که کانادا رفته و داره به ریش ایرانی ها می خنده در بهترین نقطه کانادا هم محلی سلندیون خواننده مشهور و چندین بازرگان و افراد مشهور است و داری ویلایی چند میلیون دلاری است

1 سرچ تو گوگل بکنید سایت های خوبی اطلاع رسانی کردن

مردم هم نظر دادن که نشان از فهم مردم ایران است که همه می دونن چه خبره

به آقای بهمنی رییس بانک مرکزی می گن چرا این خاوری و که 10 ساله پاسپورت کانادایی داره و همه خانوادش اونورن مدیر عامل کردید ؟

می گه من تجربه ایشون در بانکداری و در نظر گرفتم و مسئولین اطلاعاتی ایشون رو تایید کرده بودن

مگه میشه اطلاعات 1 همچی فردی و تایید کرده باشه

برای مثال اگه شما بخوایید کارمند بانک بشید اونم 1 کارمند دون پایه ها

یییییک سیم جین هایی می کنن

10 دفعه می برن

می یارن

می برن

می یارن

تمامه زندگی تو می پرسن و امار می گیرن

می یان محله زندگی تو می ببینن و از همسایه ها در مورد شما و خانوادتون سوال می پرسن

تنها برای استخدام شما به عنوان کارمند ساده ی بانک

بعد چطور خاوری اونور آبی و اوکی کردن ؟ سوال بر انگیزه

خداحافظ