به نام خدا

سلام

همینک که این مطلب را می خانید بدانید و آگاه باشید که محمود زمانی در جبهه های حق علیه باطل با دشمن فرضی متجاوز در حال نبردی سخت است

تا برگشتن این مدیر لایق از جبهه های رزم از مطالب گذشته محمود زمانی دیدن کرده و لذت ببرید

خداحافظ