به نام خدا

سلامون علیکم

عقد پسر احمدی نجاد و دختر مشایی و تو اسمون بستن

بخدا

قبلا خبرشو تو روزنامه خونده بودم اما چون اینترنت پر سرعت تو ساختمون بلاگ ما نفوذ نداره نتونسته بودم عکس های عقد کنان و عروسی پسر رییس جمهور احمدی نژاد و دختر آقای مشایی از نزدیکان احمدی نژاد و ببینم

وقتی عکس های این مراسم و دیدم فکر کردم پسر احمدی نجاد 30 سال پیش با دختر مشایی ازدواج کرده

مطمئنم باورتون میشه مراسم در نهایت سادگی برگذار شد- آقای احمدی نژاد –مشایی - پسر بزرگش - داماد و مهمون های اندک این مراسم رو زمین نشسته و پشت به پشتی دادن و بشقاب هایی شامل سیب و خیار به عنوان میوه جلوشون بود

بهمین سادگی ( فیلمی از رضا میر کریمی )

عیول

کاش آقاه ما هم رییس جمهور بود تا ما با دختر رییس دفترش ازدواج می کردیم

چی بگم .

هیچی نمی گم

خدا شانس بده

خداحافظ