به نام خدا

سلام

محمود زمانی که از دنیا عقبه

هی می دیدم تو روزنامه ها گیر دادن به این مشایی یه – اما نمی گفتن این بیچاره چی کرده – تا اینکه به هر زحمتی بود خودمو رسوندم به اینترنت پرسرعت و 1 سرچ کردم – دیدم بعلههههه

تا نباشد چیزکی دستور قتل کسی و نمی دن

گناهش پای خوده همین سایت ها مثل سایت شرق نیوز

این سایت ها با مدارک و سند نشون داده بودن که مشایی به وزیران کابینه احمدی نژاد دستور داده بوده که با این امیر منصور ( اختلاس گر بزرگ ) همکاری تمام داشته باشن و شرکت های بزرگ دولتی و به این آقاه بی مزایده و مناقصه بفروشن

باورتون میشه

منم باورم نمیشه

بخدا راست می گم

دیدید دیدید این نفوذ اینترنت چقدر بده

جیزه

اگه من اینترنت پرسرعت پیدا نمی کردم این اطلاعاتو پیدا نمی کردم و این مطلبو نمی نوشتم و تو دنیای - همه خوبن - خودم زندگی می کردم

این چیز ها به مردم چه

حتما برای تهیه جهیزیه - مشایی مشکل مالی داشته

اصلا به ما چه

خداحافظ