به نام خدا

سلام

به نظر محمود زمانی آقا امام زمان تو 1 یا 2  سال آینده ظهور می کند

چون یکی از نشانه های ظهور آقا اینه که جامعه خیلی خر تو خر می شه و سنگ رو سنگ بند نمی شه

شما نگاه کنید نه تنها تو ایران بلکه تو کل جهان همه جا خر تو خره

این از ایران که 30 هزار 30 هزار  30 هزار میلیارد تومان می خورنو توقع دارن مردم اعتراض هم نکنن

اون از امریکا که شلوغ پلوغه

اون از کشور های عربی

خلاصه خیلی خر تو خره

اقا بیا

خلافکار ها رو بکش

اما محمود زمانی و عوف کن قول می ده توبه کنه

بطور کل اصلا خسته شدیم از این دنیا

تمامش کنید بره

خداحافظ