به نام خدا

سلام

من خود محمود زمانی ام . اتفاقی افتاد که مجبور شدم خودم به شخصه تو بلاگ مطلبی بزارم و اطلاع رسانی کنم

من – محمود زمانی پیشنهاد و طرح تسخیر لانه جاسوسی انگلیس و دادم

من گفتم باس این انگلیس استعمار گر رو از ایران بندازیم بیرون – من گفتم از این انگلیس نفعی به ایران نمیرسه

من گفتم اینا ( انگلیسیا ) آتاشغالاشونو می زارن ما وارد کنیم اما جنس های بدرد بخور شونو به ایران نمی دن

...

خلاصه همه کار ها رو من کردم

بعد این دانشجو های بی معرفت تا دیدن من یعنی محمود زمانی چند وقت نیستم و دستم بنده بدون من ریختن و لانه جاسوسی انگلیس و فتح کردن

خدا خیرتون نده

طرح و نقشه من و استفاده می کنید و 1 ندا هم نمی دید ما هم بیایم 4 تا فوش انگلیسی بدیم

خیلی نا مردید

خداحافظ