به نام خدا
سلام
تا حالا فکر کردید چرا با اینکه حضرت علی و فرزندانش اینهمه طرف دار داشتن اما تنها حضرت علی اونم چند سال تونست حکومت تشکیل بده... همون حکومتی که به حکومت علی معروف است و همه منتظرن آقا بیادو ماهم حکومت علی وار رو تجربه کنیم
اما سخته یه جورایی تا نیومدن آقا و نبود قدرت خدا تشکیل و برپایی همچین حکومتی نشدنی است
حکومتی که مو رو از ماست بکشه و کوچکترین حقی و به صاحب حق بده نشدنی است
همین دیگه بقیشه و بدن می گم
خداحافظ