به نام خدا
با سلام
امروز یه مرکز رسمی امار نرخ بیکاری و 26 درصد اعلام کرد
گور باباش
اخه یکی نمیگه به تو چه که نرخ بیکاری و اعلام می کنی وقتی میگن مملکت بی صاحب هست بی خود نمی گن که
همینجوری پا میشی نرخ اعلام می کنی
البته با توجه به اینکه روی مسئولین باز شده طرف با کمال پرویی پا میشه میاد تو تی وی میگه 26 درصد که زیاد نیست و ...
بای