به نام خدا
سلام
در مورد این موضوع به نظرم قبلا شفاف سازی کردم اما از اونجایی که باز هم می بینم مردم راجع به این موضوع حرف می زنن این مطلب رو می زارم
ماجرا از این قراره که هرچی کل گنده داریم خانواده و بچه هاشونو می فرستن کشور هایی همچون انگلیس و امریکا واسه تحصیل به نظر محمود زمانی این کار شرعا و عرفا غلط است چرا که از یه طرف اب تو اسیاب دشمن میریزن و از طرف دیگه توقع دارن مردم گنجشگ روزی واسه اعتبارشون سالی 3-4 بار تو خیابونا به انگلیس فحش بدن
مردم و ساده گیر اوردن دیگه
بای