به نا م خدا
سلام
خدا رو شکر نفت شد 40 دلار
یادمه 1 سال پیش که نفت رفته بود بالای 100 دلار و 120 دلار
صدا و سیما پشت پشت  هم برنامه درست میکرد که وا مصیبتا
چه بد شد نفت شد 120 دلار
در توضیح هم ادامه میداد چون ما وارد کننده بنزیین و کوفت و زهر ماریم
گرون شدن نفت به ضرره
و در مجموع به ضرر مملکته که نفت گرون شه
حالا بنده خدا ها ترسیده بودن مردم توقع شون بره بالا و توقع ارزونی و رفاه و امکانات داشته باشن
بای