به نام خدا
در خبر ها اومده بود که رییس قوه قضاییه فرمودند اگه فشار ها به این قوه ادامه پیدا کنه رییس قوه مربوطه خبر های پشت پرده را به مردم می گویید


من یعنی محمود زمانی یعنی خود خودم از طرف همه مردم ایران می خام بدونم یعنی واقعا من و مردم نا محرم هستیم
یعنی این مسایل پشت پرد ه که به ما مربوط میشه رو نباس بهمون بگید

اخه چرا
از شما رییس قوه قضاییه بعیده

حالا 1000 تا سوال
1- چرا این مسایل رو نمیگید به ضرر شخص خاصی که جرات نمی کنی بگی؟
2-اخه چرا رییس یکی از قوای ما باید اینجوری باشه

نترسید
شجاع باشید
نون حلال ببرید سر سفرتون
...
خدا نگهدار