به نام خدا

سلام

به پیر به خدا به پیغمبر محمود زمانی تبادل لینک نمیکنه

یعنی انقدر درامد داره فرت فرت اومدید تو اینترنت دنبال پولی د ؟

بی خیال ما شید؟
بای