به نام خدا
سلام
از اون طرف خانم ها میخان برن ورزشگاه جیغ بکشن انرژی شونو تخلیه کنن
از اون طرف تر یه سری گروه ها و افراد نمی خان خانم ها برن ورزشگاه اقایون و با شرت ببینند
از اون طرف تر تر  ایت ا.. مکارم شیرازی فرمودند چه لزومی داره خانم ها برن ورزشگاه
از اون طرف تر تر تر  فدراسیون های جهانی ایران و مجبور کردند خانم ها رو  ورزشگاه راه بدند

از این طرف محمود زمانی با نظر ایت خدا موافق ه
اصلا چه معنی داره زن جماعت بره ورزشگاه جیغ بکشه
بشینه خونه بچه شو بزرگ کنه اگه بچه نداره بچه بیاره اگه شوهر نداره بره شوهر کنه این قرتی بازی ها مال خارجی هاست اگه قرار بود ما به این زودی روشن فکر بشیم به حقوق خانم ها احترام بزاریم  و ره صد ساله و 1 شبه بریم که سنگ رو سنگ بند نمی شد
ما ها حالا حالا ها باید وقت تلف کنیم و پس رفت کنیم
زوده واسمون

خدا نگهدار