به نام خدا

سلامون علیکم

سال 91 آمد بازی پرسپولیس سوراخ و داشت تی وی نشون می داد محمود زمانی هم محض خنده گذاشته بود و یه نیم نگاهی هم به بازی داشت که یهو اسم شیث رضایی انگشتیان و ممد نصرتی انگشتدار را گزارشگر بازی گفت – 6 ماه نگذشته بعد همه اینها به دامان پاک فوتبال ما بازگشتن بدون جریمه مالی

البته از حق هم نباید گذشت که این دو انگشتیان باعث شدن خیلی ها تو دنیا که ایران و نمیشناسن با ایران اشنا بشن

وایران و ایرانی و خبر تیر سایت های مهم همچون یاهو کردن

خلاصه خدا خیرتون بده

اما توصیه ای که به بقیه بازکنان دارم اینه که دمه دست این دو انگشتی نرن که این دو کار دستش می دن

دیدید وقتی 1 بازیکن گل می زنه از دست همه فرار می کنه و فقط میدوه و بقیه بازیکن ها به خشونت هم که شده می خان جلو دویدنشو بگیرن و زمین گیرش کنن و بپرن روش

حالا دلیلشو همه میدون

هرکی گل بزنه باید پیه انگشتی شدن هم بخودش بماله

یه بار شنیدم که محمود زمانی می گفت من اگه فوتبالیست می شدم همون گوشه کنار ها کنار نقطه کرنر می موندم و نمیذاشتم دامنم ناپاک شه

خداحافظ